bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 16

Pakliť by řekl: Nepůjdu od tebe, proto že by tě miloval i dům tvůj, a že mu dobře u tebe,