bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 17

Tedy vezma špici, probodneš ucho jeho na dveřích, a bude u tebe služebníkem na věky. Takž podobně i děvce své učiníš.