bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 20

Před Hospodinem Bohem svým budeš je jísti na každý rok na místě, kteréž by vyvolil Hospodin, ty i čeled tvá.