bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 22

V branách svých budeš je jísti, buďto čistý neb nečistý, rovně jako srnu aneb jelena;