bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 23

Toliko krve jeho nebudeš jísti, ale na zem vycedíš ji jako vodu.