bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 3

Cizozemce upomínati budeš, ale to, což bys měl u bratra svého, propustí ruka tvá.