bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 5

Jestliže však pilně poslouchati budeš hlasu Hospodina Boha svého, tak abys hleděl činiti každé přikázaní toto, kteréž já tobě dnes přikazuji.