bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 8

Ale štědře otevřeš jemu ruku svou, a ochotně půjčíš jemu, jakž by mnoho potřeboval toho, v čemž by nouzi měl.