bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 10

Půjčil-li bys bližnímu svému něčeho, nevejdeš do domu jeho, abys vzal něco v zástavě od něho.