bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 11

Ale vně staneš, a člověk, jemuž jsi půjčil, vynese tobě základ svůj ven.