bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 14

Neutiskneš nájemníka chudého a nuzného, tak z bratří svých jako z příchozích, kteříž jsou v zemi tvé v branách tvých.