bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 16

Nebudou na hrdle trestáni otcové za syny, ani synové trestáni budou na hrdle za otce, jeden každý za svůj hřích umře.