bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 17

Nepřevrátíš soudu příchozímu neb sirotku, ani vezmeš v základu roucha vdovy,