bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 18

Ale pamatuj, že jsi byl služebníkem v Egyptě, a že tě vykoupil Hospodin Bůh tvůj odtud; protož přikazujiť, abys činil toto.