bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 2

A vyjduci z domu jeho, odešla by a vdala se za druhého muže;