bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 20

Když bys třásl olivy své, nebudeš shledávati po každé ratolesti za sebou; příchozímu, sirotku a vdově to zůstane.