bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 21

Když bys sbíral víno na vinici své, nebudeš paběrovati jahodek za sebou; příchozímu, sirotku a vdově to bude.