bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 22

Pamatuj, že jsi byl služebníkem v zemi Egyptské; protož přikazujiť, abys to činil.