bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 6

Žádný nevezme v zástavě svrchního i spodního žernovu, nebo takový bral by duši v základu.