bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 8

Šetř se při ráně malomocenství, abys ostříhal pilně a činil všecko, jakž učiti budou vás kněží Levítové; jakož přikázal jsem jim, ostříhati toho budete a tak činiti.