bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 9

Pomni na ty věci, které učinil Hospodin Bůh tvůj Marii na cestě, když jste vyšli z Egypta.