bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 10

I uzří všickni národové země, že jméno Hospodinovo vzýváno jest nad tebou, a budou se báti tebe.