bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 17

Zlořečený koš tvůj, a zlořečená díže tvá.