bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 19

Zlořečený budeš vcházeje, zlořečený i vycházeje.