bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 23

I to nebe, kteréž jest nad hlavou tvou, bude měděné, a země, kteráž jest pod tebou, železná.