bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 3

Požehnaný budeš v městě, požehnaný i na poli.