bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 30

Manželku sobě zasnoubíš, a jiný s ní obývati bude; dům vystavíš, a nebudeš bydliti v něm; vinici štípíš, a sbírati na ní nebudeš.