bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 37

A budeš k užasnutí a přísloví i v rozprávku všechněm národům, mezi kteréž zavede tě Hospodin.