bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 44

On půjčovati bude tobě, a ty nebudeš míti, co bys půjčil jemu; on bude přednější, a ty poslednější.