bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 49

Přivede Hospodin na tebe národ z daleka, od nejdalších končin země, jako letí orlice, národ, jehož jazyku nerozumíš,