bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 54

Člověk mezi vámi rozmazaný a v rozkoši schovaný záviděti bude bratru svému, i vlastní ženě své, i ostatním synům svým, kterýchž ještě zanechal,