bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 58

Nebudeš-li ostříhati a činiti všech slov zákona tohoto, kteráž psána jsou v knize této, abys se bál toho veleslavného a hrozného jména Hospodina Boha svého: