bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 65

A mezi národy těmi neoddechneš, aniž bude míti odpočinutí spodek nohy tvé; tam také dá Hospodin tobě srdce lekavé, a oči blíkavé, a truchlost mysli.