bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 1

Pavel a Timoteus, služebníci Ježíše Krista, všechněm svatým v Kristu Ježíši, kteříž jsou v městě Filippis, s biskupy a s jáhny: