bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 10

K tomu, abyste zkušením rozeznati mohli užitečné věci od neužitečných, tak abyste byli upřímí a bez úrazu, až ke dni Kristovu,