bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 11

Naplněni jsouce ovocem spravedlnosti, kteréž nesete skrze Jezukrista, k slávě a k chvále Boží.