bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 12

Chciť pak, bratří, abyste věděli, že to pokušení, kteréž mne obklíčilo, k většímu prospěchu evangelium přišlo,