bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 13

Takže vězení mé pro Krista rozhlášeno jest po všem císařském dvoře, i jinde všudy.