bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 14

A mnozí z bratří v Pánu, spolehše na vězení mé, hojnější smělost mají bez strachu mluviti slovo Boží.