bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 15

Někteří zajisté jen z závisti a navzdoru, někteří pak také z oblíbení sobě toho Krista káží.