bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 16

Ti pak, kteříž navzdoru Krista zvěstují, ne v čistotě, domnívají se, že mi k vězení mému soužení přidadí;