bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 17

Kteří pak z lásky, ti vědí, že jsem k obraně evangelium postaven.