bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 18

Ale což pak o to? Nýbrž jakýmkoli způsobem, buď v samé tvárnosti, buď v pravdě Kristus se zvěstuje, i z tohoť se raduji, a ještě radovati budu.