bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 19

Neboť vím, že mi to přijde k spasení skrze vaši modlitbu a pomoc Ducha Jezukristova,