bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 21

Mně zajisté Kristus i v životě i v smrti ziskem jest.