bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 22

Jest-li mi pak prospěšněji živu býti v těle pro práci, tedy nevím, co bych vyvolil.