bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 23

K obémuť se k tomu nakloňuji, žádost maje umříti, a býti s Kristem, což by mnohem lépe bylo,