bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 24

Ale pozůstati ještě v těle potřebněji jest pro vás.