bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 25

Načež spoléhaje, vím, že pobudu a s vámi se všemi spolu pozůstanu k vašemu prospěchu a k radosti víry,