bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 26

Aby se vaše ze mne chlouba v Kristu Ježíši rozhojnila, skrze mou opět vám zase přítomnost.